แผนการเรียนรู้ที่ 1 (กีฬาแชร์บอล)

Admin
0
สาระสำคัญ
ประวัติความเป็นมากีฬาแชร์บอล วัสดุอุปกรณ์ สนาม ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแชร์บอล และการเสริมสร้าง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้เรียนจึงต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจะได้ฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เห็นคุณค่าความสำคัญและประโยชน์ของกีฬาแชร์บอล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้ : Knowledge (K) บอกประวัติกีฬาแชร์บอล ความเป็นมาของกีฬาแชร์บอล และบอกวัสดุ อุปกรณ์ สนาม ในการเล่นกีฬาแชร์บอลได้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ : Process (P) สามารถคิด การทำงานกลุ่ม การออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาแชร์บอลได้
3. ด้านเจตคติ : Attitude (A) อธิบายคุณค่าความสำคัญ ประโยชน์การออกกำลังกายและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาแชร์บอลได้

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น (0)

#buttons=(ยอมรับ !) #days=(20)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ Learn More
Accept !
To Top