Load WordPress Sites in as fast as 37ms!

รูปแบบข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556

by - มีนาคม 23, 2565

กด like ให้กำลังใจกันด้วยน่ะ
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2556

การสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test)
O – NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษาฯ
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่มา : http://www.niets.or.th

You May Also Like

0 ความเห็น