กิจกรรม The box ของ ม.5/10 (STEM)

Admin
0
กิจกรรม The box ขากล้องกล่องเซลฟี่
-เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ออกแบบการสอนในรูปแบบ STEM
-วีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่ได้คิดและประดิษฐ์ออกมา
-โดยมีเงื่อนไข ว่า ในระยะเวลาที่จำกัดและอุปกรณืที่จำกัด ต้องสร้างขากล้องที่จะวางกล้องมือถือเพื่ออัดไฟล์การอธิบายโจทย์ได้อย่างไร

STEM การบูรณาการ 4 วิชา
Science –> ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา (หลักการ กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องของเนื้อหาระหว่างสาระวิชา และมีทักษะในการปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
Technology –> ความเข้าใจและความสามารถในการใช้งาน จัดการและเข้าถึงเทคโนโลยี (กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์)
Engineering –> ความเข้าใจการพัฒนาหรือการได้มาของเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อสร้างเครื่องใช้หรือวิธีการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Mathematics –> ความสามารถในการวิเคราะห์ ให้เหตุผลและการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้าง อธิบายและทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.stemedthailand.org

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น (0)

#buttons=(ยอมรับ !) #days=(20)

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ Learn More
Accept !
To Top