Load WordPress Sites in as fast as 37ms!

รวมข้อสอบโอเน็ต ระดับ ม.ปลาย ปี 49-54

by - มีนาคม 22, 2565

รวมข้อสอบโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปี 2549 -2554)

น้องๆคนใดสนใจ ลองทำข้อสอบเก่าๆได้ เป็นการเตรียมตัวก่อนการสอบ
เอกสารชุดนี้ ได้ แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องๆ และ ลองแยกเรื่องแต่ละเรื่องที่ออกสอบมา

ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ที่รวบรวมข้อสอบนี้ : นายมุกตา เจะลอ ครูโรงเรียนบ้านบาเจาะ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่!

You May Also Like

0 ความเห็น