Browsing Category

ประถม

ประถม

แผนการเรียนรู้ที่ 1 (กีฬาแชร์บอล)

สาระสำคัญ             ประวัติความเป็นมากีฬาแชร์บอล วัสดุอุปกรณ์ สนาม ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแชร์บอล  และการเสริมสร้าง การทด […]…

Read More