About Us

เว็บไซต์กูรูดาดา  เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษา   รวบรวมข้อมูล เนื้อหา  และสาระในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยและผู้ที่สนใจ. เราสนับสนุนเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในทุกๆทาง:

ชื่อเว็บไซต์ : กูรูดาดาคอทคอม (www.gurudaadaa.com)
สโลแกน : เก่งคณิต คิดเป็น เล่นสนุก

เราพยายามพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการศึกษาฯอย่างเต็มความสามารถ  และพร้อมน้อมรับคำติ ชม คำแนะนำต่างๆจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอมา

เว็บมาสเตอร์กูรูดาดา
[email protected]